Tminun qu tninun

分类 Folk
发布 2017 年 7 月 13 日
播放次数

0


喜欢

0


转贴

0


播放


Tminun qu tninun
编织灵魂

词曲:马晓安
编曲/吉他:古皓宇

Lokah ta snhi ke’na Yaba ta

Yaba ta Utux kayal qu pqyanux itan

Walnya kingiwan kinqihan ta

Klokah tayal !

(改编泰雅山地圣诗273首 遵行主道)

翻译词:

我们要坚信 上帝的话,祂是我们生命的源头,祂已赦免我们的罪,只要我们相信祂,我们就可以进入祂的国度。

刚强壮胆,泰雅族人!

Klokah Klokah ta laqi tayal klokah ta
刚强壮胆 泰雅孩子
Laxiy zngiy ke Utux Kayal
不要忘记神的教导
Laxiy zngiy cbaq na yaya yaba
不要忘记 父母的训诫

Ana su mu sa inu
无论你身在何处
I su ga laqi na tayal
你是泰雅的孩子
U sa tminun qu tninun su
去!编织你的灵魂
Mkaraw hongu Utux
走向彩虹桥