海港少女Demo
海港少女Demo

海港少女Demo

Rock

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

海港少女Demo

海港少女Demo

皮格子 leatherlattice
皮格子 leatherlattice

发表时间 2017-05-28

介绍

那是70年前的3月,一个住在港口城市的女孩,在那场大屠杀中失去了挚爱后,独力面对这不该属于她的人生故事。对于历史,每个人会有不同的解读方式,但我想爱情都是一样的,悲伤也是一样的,所以我们写了这首关于爱情及悲伤的歌,也许在你们各自的生活中,有太多的因素使你们失去了体谅的能力,但从人最基本的感情开始,我们希望借由这首歌让你们感受到海港少女的哀愁,期待你们都能转过头,从台湾人的角度、而不是从中华民国的角度看待台湾的历史。

...查看更多 收起

歌词

红色的港边
âng-sik ê káng-pinn
冷清清的海水
líng-tshing-tshing ê hái-tsuí
束缚的人影伫波浪中浮沉
sok-pa̍k ê lâng-iánn tī pho-lōng tiong phû-tîm
我惊揣无你
guá kiann tshuē-bô lí
但也毋愿揣着你
tān iā m̄-guān tshuē-tio̍h lí

失去你的消息
sit-khì lí ê siau-sit
阮无倚无依
guán bô-uá-bô-i
消瘦落肉惊惶过几十年
siau-sán-lo̍h-bah kiann-hiânn kuè kúi-tsa̍p-nî
有时阵嘛会怀念
ū-sî-tsūn mā-ê huâi-liām
幸福的滋味
hīng-hok ê tsu-bī

我这马就来揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
你到底伫佗位
lí tàu-té tī tó-uī
敢有听着我逐工拢喝着你的名字
kam-ū thiann-tio̍h guá ta̍k-kang lóng huah-tio̍h lí ê miâ-lī
我这马就来揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
歹势等待遮济年
pháinn-sè tán-thāi tsia tsē nî

我这马就揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
你到底伫佗位
lí tàu-té tī tó-uī
我犹原会梦见你予人?走的彼当时
guá iu-guân ê bāng-kìnn lī hō͘-lân tshuā-cháu ê hit-tong-sî
我这马就来揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
若揣无你我会毋甘愿来离开
ná tshuē-bô lī gun ê m̄ kam-guān lâi lī-khui
毋愿意阁有来生
m̄ guān-ì koh-ū lâi-sing

我这马就来揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
追随你的脚印
tui-suî lí ê kha-ìn
我早知结局只是毋愿相信毋愿来放弃
guá tsá tsai kiat-kio̍k tsí-sī m̄ guān siong-sìn m̄ guān lâi hòng-khì
等待我揣着你
tán-thāi guá tshuē-tio̍h lí
咱牵手做伙转去
lán khan-tshiú tsò-hué tńg-khì
转去咱少年时
tńg-khì lán siàu-liân-sî
无怹的日子
bô in ê li̍t-tsí

...查看更多 收起