In-ūi lán(因为咱)Demo

Folk

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

In-ūi lán(因为咱)Demo

皮格子 leatherlattice

发表时间 2018-12-02

歌词

我知影 你会烦恼
未来ê路 不知欲按怎行
我知道 你会忧愁
心肝结归丸 哭不出声

但是你ài知道
你不是孤单ê一个人
但是你要知道
你不是孤单ê一个人

就算是逆风ê时
就算是落雨ê时
就算是黑暗ê时
咱lóng袂失志
就算hô看无ê时
就算hô糟蹋ê时
就算是落魄ê时
咱lóng袂放弃

因为咱是这块土地ê囡仔
遮ê海才是海 遮ê山才是山
因为咱是这块土地ê囡仔
遮ê人不是憨 是咱无够大声

因为咱
唱liáu无够大声

我知影 你会烦脑
未来ê路 不知欲按怎行
但是免惊惶
你袂孤单
未来ê路 咱斗阵行

...查看更多 收起

jukhai_lim・1 年前

根据相关规定对于帐号实名的要求,该用户尚未绑定手机,无法显示留言。