tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹围仔风情)
tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹围仔风情)

tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹围仔风情)

Folk ・ 0?Demo all demo

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹围仔风情)

tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹围仔风情)

siàu-lú khah-lah/少女卡拉
siàu-lú khah-lah/少女卡拉

发表时间 2019-04-26

歌词

曲:盛心亭、邱丹霓
词:邱丹霓

古早古早的时代
淡水东南好所在
为著闸风种竹仔
庄头号名竹围仔

水笔仔 红树林
钉根落涂gâu生湠
红毛城 十三行
保护历史佮文化

关渡大桥观音山
美丽风景好行踏
本土心 世界情
地灵人杰好前程

...查看更多 收起