Tomerep ko no sekal|寂止

专辑 Nashi|那希|なし
分类 World
发布 2019 年 1 月 3 日
播放次数

0


喜欢

0


播放

’Ipoc no sekal, mapatay to ko sera, lalamlam sa ko fali ato nanom.
Ciraraw to ko tamdaw, hadefek sa mapatay, awa to ko ’osaw’osaw.

这个世界凋零了,土地死亡了,流动的空气与水混浊了。
人类罪过了,全都灭亡了,绝种了。

この世界が消えてゆき、大地が死んで、流れている空気と水が浊った。
人が罪を犯し、すべてが绝灭した。

作词・作曲・编曲 苏瓦那