无出脱的人
无出脱的人

无出脱的人

Pop

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

无出脱的人

无出脱的人

八青哥
八青哥

  • Song of the Day


发表时间 2022-05-04

介绍

“要我一生平凡,我哪会甘愿”
大概是这样吧,
来台北这么多年了,
一直都是这样。

在这世事难料的世代,
到底为了什么努力?
我们又在追求什么?
“梦想”二字,可能听起来太梦幻了。

永远不知道明天会怎么样,
有什么想做的就去做吧!
自由地,成为自己想成为的模样。

“只有再相信自己一次”-八青哥《无出脱的人》

数位平台收听:
https://lnkfi.re/InfinityYouthMen_AFailure

八青哥:

IG:https://www.instagram.com/8_youth_men/
FB:https://www.facebook.com/8youthmen

Music Credit:
词 Lyricist:Yolo
曲 Composer:Yolo
制作人 Producer:八青哥 Infinity Youth Men
编曲 Arrangement:阿熊 G.B
木吉他 Acoustic Guitar:Yolo
电吉他 Electric Guitar:阿熊 G.B、闵翔 Min
电贝斯 Electric Bass:黄健伦 Crocus Huang
爵士鼓 Drums:江尚谦 Shang-Chien Chiang
爵士鼓录音室Drums Recording Studio:给乐团彩 Just For Band
录音师Recording Engineer:张闵翔 Min-Hsiang Chang
混音师 Mixing Engineer:张闵翔 Min-Hsiang Chang
母带后期处理制作人 Mastering Producer:吴逸玲Lily Wu
母带后期处理工程师 Mastering Engineer:Stuart Hawkes
母带后期录音室 Mastering Studio:Metropolis Studio
歌词用字校正Lyricist Regulate:蔡幸纹、丁津
封面设计Cover Designer:陈荃Zoey

...查看更多 收起

歌词

《无出脱的人 Bô tshut-thuat ê lâng》

犹原希望呀望 原来是梦呀梦
iû-guân hi-bāng--iah-bāng guân-lâi sī bāng--iah-bāng
爱我一生平凡 我哪会甘愿
ài guá it-sing pîng-huân guá ná-ē kam-guān
亲爱的请你著原谅我
tshin-ài--ê tshiánn-lí tio̍h guân-liōng guá

歹势啦 阮又阁予你烦恼矣
pháinn-sè--lah gún iū-koh hōo-li huân-ló--ah
阮又阁予你失望矣
gún iū-koh hōo-li sit-bōng--ah
阁一遍糟跶你的期待
koh tsı̍t-piàn tsau-that lí ê kî-thāi
歹势啦 生活充满著无奈
pháinn-sè--lah sing-ua̍h tshiong-buán--tio̍h bô-nāi
凡势你委屈在心内 毋捌讲出来
huān-sè lí uí-khut tsāi sim-lāi m̄-bat kóng--tshut-lâi

看日子一工一工过去 有偌无彩
khuànn ji̍t-tsí tsi̍t-kang-tsi̍t-kang kuè-khì ū guā bô-tshái
今日又期待明仔载
kim-ji̍t iū kî-thāi miâ-á-tsài
暗时毋甘困 早时毋敢起床
àm-sî m̄-kam khùn tsái-sî m̂-kánn khí-tshn̂g
惊又阁仝款的一工
kiann iū-koh kâng-khuán ê tsi̍t-kang

犹原希望呀望 敢讲是梦呀梦
iû-guân hi-bāng--iah-bāng kám-kóng sī bāng--iah-bāng
成功虽然遥远 我也会努力
sîng-kong sui-liân iâu-uán guá iá-ē lóo-li̍k
只有目屎含咧 笑予人看
tsí-ū ba̍k-sái kâm--leh tshiò hōo-lâng khuànn
犹原希望呀望 原来是梦呀梦
iû-guân hi-bāng--iah-bāng guân-lâi sī bāng--iah-bāng
爱我一生平凡 我哪会甘愿
ài guá it-sing pîng-huân guá ná-ē kam-guān
亲爱的请你著原谅我
tshin-ài--ê tshiánn-lí tio̍h guân-liōng guá
无出脱的人
bô tshut-thuat ê lâng

歹势啦 我从来毋是乖囡仔
pháinn-sè--lah guá tsiông-lâi m̄-sī kuai-gín--á
阮总是古意又顸颟
gún tsóng-sī kóo-ì iū han-bān
跤步较重 也一步步行
kha-pōo khah-tāng iā tsı̍t-pōo-pōo kiânn

就算到尾来 拢无彩工
tiō-sǹg kàu-bué--lâi lóng bô-tshái-kang
我也会家己承担 啊~
guá iā-ē ka-kī sîng-tam ah
只有阁相信家己一摆
tsí-ū koh siong-sìn ka-tī tsı̍t-pái

我毋敢向望 也毋甘你等待我
guá m̄-kánn ǹg-bāng iā m̄-kam lí tán-thāi guá
我心爱的人
guá sim-ài ê lâng

...查看更多 收起

小岛喜欢冰可乐

听了之后赶紧推到朋友圈 爱了爱了!!!

Güo Shao Yi Mian

Güo Shao Yi Mian・5 天前

十年前最低潮的时候 听了玫瑰跟落过雨 一直很喜欢你的声音 恭喜你找到八青哥 这首歌也带给大家能量

逆转

逆转・5 天前

赞啦(✪ω✪)

quills

quills・6 天前

虽然大部分都看不懂,但是好听是真的,饱含情感,感谢分享

徐豪君Jun

徐豪君Jun・6 天前

维梃老师太赞了啦!好好听

张境耘

张境耘・1 周前

真的很好听 好赞

yen0510yen

yen0510yen・1 周前

超好听,维梃等你好多年了