5.〈花巷〉Hue-Hāng
5.〈花巷〉Hue-Hāng

5.〈花巷〉Hue-Hāng

Folk装咖人Tsng kha lâng《夜官巡场 Iā Kuan Sûn Tiûnn》

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

5.〈花巷〉Hue-Hāng

5.〈花巷〉Hue-Hāng

装咖人
装咖人

发表时间 2021-11-15

介绍

词:张嘉祥 Tiunn Ka-siông
曲:严振峰 Yan zeng fung、朱雨民 Mills Chu
编曲:朱雨民 Mills Chu

主唱1 Vocal1:张嘉祥 Tiunn Ka-siông
主唱2 Vocal2:戴睿骏 Dai Dai
木吉他 Acoustic Guitar:朱雨民 Mills Chu
电吉他 Electric Guitar:朱雨民 Mills Chu
贝斯 Bass:游迪堡 De Bao
爵士鼓 Drum:李沅谚 Lí Guân-gān

录音师 Recording Engineer:徐振程 Jason Hsu、朱雨民 Mills Chu、张嘉祥 Tiunn Ka-siông
录音室 Recording Studio:玉成戏院录音室、花声客厅
混音师 Mixing Engineer:PhilipF
混音录音室 Mixing Studio:PhilipF Sounds Studio
母带后期工程师Mastering Engineer:徐振程 Jason Hsu
母带后期录音室Mastering Studio:玉成戏院录音室

...查看更多 收起

歌词

我听讲较早门前有一条 花芳的街尾
清清芳芳 行去庙口 双手捀(phâng)花欉
看著伊徛伫门口恬恬插胳(tshah-koh)面红红 
一双捀花的手 惊甲袂振动

我听讲较早门前有一条 花灯的街尾
清清光光 行去庙口 双手捀花丛
看著伊徛伫门口恬恬插胳(tshah-koh)手面红红 
一双捀花的手 微微仔动

彼工伊讲伊欲离开 送伊去月台
本底逐月日批(phe)纸阁拢会寄来
渐渐无再等待 我心内按奈(àn-nāi)
敢讲会永远袂转来

我想我也是会等待 等伊倒转来

...查看更多 收起

Kuatsibin

Kuatsibin・1 个月前

好听鸭🌝