DJ Mykal a.k.a.林哲仪

音乐人 台北市

DJ Mykal a.k.a.林哲仪(ROKON滚石电音)

◇ The Chemical Brothers / The Prodigy / Korn 台北演唱会唯一指定暖场DJ
◇ 2017台北世大运闭幕压轴演出
◇ 华人音乐指标金曲奖五届评审
◇ 华语电子音乐品牌 ROKON 滚石电音创办者

…查看更多
  • 音乐

    0

  • 粉丝

    0

  • 关注中

    0

代表作品

伍佰 & DJ Mykal a.k.a.林哲仪 - 重生

伍佰 & DJ Mykal a.k.a.林哲仪 - 重生

DJ Mykal a.k.a.林哲仪


作词:伍佰 作曲:伍佰 吉他演奏:伍佰 编曲:伍佰、DJ Mykal a.k.a.林哲仪 制作:伍佰、DJ Mykal a.k.a.林哲仪