Ǹg ì tshiù-suí tsûng (鱼 而泅水中)
Ǹg ì tshiù-suí tsûng (鱼 而泅水中)

Ǹg ì tshiù-suí tsûng (鱼 而泅水中)

RockKhah-lah Thien-thoi

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

Ǹg ì tshiù-suí tsûng (鱼 而泅水中)

Ǹg ì tshiù-suí tsûng (鱼 而泅水中)

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉
Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

发表时间 2021-08-09

歌词

𠊎在这开始
泅到这位越头来时路
航向自家未来毋管那海有几大
𠊎了解泅在海肚无迹无印
胆大向前

泅阿泅 泅阿泅 挨系一尾鱼仔 胆大向前泅阿泅 泅阿泅 见到家人同朋友

𠊎在这开始
泅到这位越头来时路
航向自家未来毋管那海有几深
𠊎了解泅在海肚无迹无印
胆大向前

泅阿泅 泅阿泅 𠊎系一尾鱼仔 胆大向前泅阿泅 泅阿泅 见到家人同朋友

泅阿泅 泅阿泅 𠊎系一尾鱼仔 胆大向前泅阿泅 泅阿泅 见到家人同朋友
泅阿泅 泅阿泅 𠊎系一尾鱼仔 胆大向前泅阿泅 泅阿泅 再会啦 家人同朋友
泅阿泅 泅阿泅 𠊎系一尾鱼仔 胆大向前泅阿泅 泅阿泅 这片海肚 毋知哪去

...查看更多 收起